Házirend

A T71 fotográfiai műterem házirendje

A T71 fotográfiai műterem és berendezéseinek, valamint egyéb szolgáltatásainak használata az alábbi házirend elfogadásához kötött. A házirend megsértése vagy be nem tartása a szolgáltatás igénybevételéből való kizárással és további következményekkel járhat.

Nyitva tartás

A műterem időszakosan tart nyitva az előre lefoglalt időpontokban, alapértelmezetten az alábbi munkarendben:

  • hétköznap 8-20
  • hétvégén 9-12 (hétvégi felár 20%)
  • ünnepnapokon zárva

Egyéb időpontokban egyedi megegyezés és árazás szerint. Minimális bérlési időtartam 2 óra.

Foglalás és lemondás

A foglalási igény bejelentésére írásban van mód. Csak a műteremvezető által jóváhagyott foglalás tekinthető érvényesnek, melyről e-mailben kap értesítést az igénylő. A visszaigazolt foglalás törvényes szerződéskötés, amely mindkét fél számára kötelezettségeket jelent. Lemondani csak az itt közölt feltételek betartásával lehetséges.

Az érvényes foglalás lemondásának feltételei:

  • 48 órával a lefoglalt időpont előtt ingyenes.
  • 48 órán belül a bérleti díj 50%-a kerül felszámolásra.
  • 24 órán belül a teljes bérleti díj felszámolásra kerül.

A bérlés díjai

A T71 fotográfiai műterem kialakításából adódóan egy fotós, maximum 3 modell és egy sminkes, esetleg fodrász részére ideális (maximum 6 fő). A honlapon feltüntetett alapdíjak ezen paramterek szerint kerültek meghatározásra. Ennél nagyobb összlétszámot igénylő fotózás esetén egyedi megállapodás kötése szükséges. Ilyen estetekben a magasabb bérlési díj kerül felszámításra, ezzel kapcsolatban a műteremvezetővel szükséges egyeztetni elérhetőségeink segítségével.

A megállapított bérleti díjat készpénzben a bérlést követően kell rendezni a helyszínen. Átutalásra vagy kártyás fizetésre nincs lehetőség.

Érkezés és távozás

A kialakított bérlési időrend miatt, a lefoglalt időpont kezdete előtt, illetve befejezése után legfeljebb 15 perc eltérést tudunk biztosítani. (például a stúdió technikai berendezéseinek és kellékeinek elpakolására, öltöző elhagyására) Az ezen felüli a műteremben eltöltött idő után egy egész órára meghatározott bérleti díjat számítunk fel.

Kizárás a műterem használatából

A műterem vezetője jogosult indoklással bármely résztvevőt kizárni az ingatlan és berendezései használatából. Ilyen esetek lehetnek kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiak:

  • a házirend súlyos megsértése,
  • bűncselekmény, erőszakos viselkedés,
  • szándékos rongálás,
  • veszély okozása.

Ha a kizárás a bérlési idő vége előtt történik meg a bérlés díja és az esetleges pótdíjak akkor is felszámolásra kerülnek, mivel kizárásra kizárólag a bérlő vagy vendégei által okozott körülmények adhatnak okot.

Ha a bérlés a műterem munkatársának hibájából nem valósul meg, a bérlőt kompenzáció illeti meg.

Baleset-, munka- és tűzvédelem

A műteremben végzett munka balesetveszélyes! A padlón futó elektromos vezetékek botlásveszélyesek, a mozgatható lámpaállványok eldőlhetnek, működés közben felforrósodhatnak, és az elektronikus eszközök áramütést is okozhatnak. A technikai eszközöket csak stúdiótechnikában jártas személyek kezelhetik, a stúdióvezető engedélyével.

A bérlő által hozott bármilyen balesetveszélyes kellék vagy eszköz használatát kizárólag a műteremvezető engedélyezheti.

A munka megkezdése előtt a bérlő személy saját érdekében ellenőrzi a technikai berendezések és kellékek állapotát és működőképességét. Az esetlegesen felmerülő hibákat azonnal jelzi a műterem képviseletében jelen lévő személynek, nem kezd a javításukba. Ha egy a bérlő vagy hozzá tartozó résztvevő által kivitelezett javítás során károk keletkeznek, a szerződő fél anyagi felelősséggel tartozik. A bérlés kezdetén be nem jelentett hibákat a bérlő által okozottnak tekintjük.

A felforrósodott fotótechnikai eszközök és a fűtés berendezései, valamint a tárolt tüzelőanyagok növelik a tűzveszélyt, ezért fokozott figyelem szükséges. Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok, nagy teljesítményű vagy hibás elektromos eszközök nem hozhatók az ingatlan területére. Nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata tilos.

A bérlés során a műtermet bérlő személy felelős minden résztvevő megfelelő baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásban való részesítéséért, a szabályok betartatásáért.

Károkozás esetén a műtermet bérlő személy kártérítést köteles fizetni. A bérlés során bekövetkező balesetekért egy személyben a műtermet bérlő személy felelős, a felelősség nem hárítható az ingatlan üzemeltetőjére, tulajdonosára, vagy a műteremhez köthető személyekre.

Talált tárgyak

A műteremben hagyott értéktárgyakért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk, de igyekszünk a tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal kezelni az általunk talált tárgyakat, hogy azok lehetőség szerint visszakerüljenek a tulajdonosokhoz. A műterem átvétele után talált tárgyakat a műteremvezetőnek, vagy a nevében a műtermet képviselő személynek kérjük átadni.

Közzétételi hozzájárulás az ingatlannal kapcsolatban

Kérésre a műtermet bérlő személy számára az ingatlanban készült fotókhoz közzétételi hozzájárulást állítunk ki. Erre például stock fotózásnál lehet szükség. Amely képeken az enteriőr alapján felismerhető az ingatlan, e hozzájárulás nélkül nem publikálhatók. A közösségi médiában megjelenő képekre is igaz az előző állítás. További résztvevők is kérhetnek közzétételi hozzájárulást, amely a közzététel jellegétől függően térítési kötelezettségekkel járhat.

A műtermet lejárató, vagy előnytelen színben feltüntető felvételek közlése tilos. Ha ez mégis megtörténne, a műtermet bérlő személy arányos kötbér fizetésére kötelezhető.

Tájékoztatási kötelezettség

Balesetről vagy egyéb rendkívüli eseményről, valamint bármely eszköz hibájáról a műteremvezetőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

Panaszt, észrevételt a műterem munkatársai közül bárkivel lehetséges közölni, igyekszünk gyorsan és kielégítően rendezni minden esetet. Javaslatokat szívesen fogadunk a szolgáltatások színvonalának emelése céljából.

Általános szabályok

A T71 fotográfiai műtermet minden résztvevő saját felelősségére használhatja.

A műterem területén 18 év alattiak csak szülői felügyelettel, vagy szülői hozzájáruló nyilatkozattal tartózkodhatnak. Állatok és élelmiszer csak előzetes írásbeli engedély esetén, extra takarítási költség felszámolásával hozhatók a műterembe.

Ügyelni kell a berendezési tárgyak épségére és a tisztaságra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy a szennyezett cipőket a műterembe lépés előtt vegyék le az előtérben. Tiszta váltócipő, vagy papucs használata kötelező. Tiszta papucs a műterem előterében rendelkezésre áll, váltócipő hozható.

A műterem és kiszolgáló helyiségei nem dohányzók, dohányozni csak a bejáraton kívül az arra kijelölt helyen szabad az általános tisztaságra ügyelve. 18 éven aluliak még a kijelölt helyen sem dohányozhatnak.

A műteremben és kiszolgáló helyiségeiben található tárgyak nem vihetők ki az ingatlan területéről csak a műteremvezető előzetes engedélyével.

Külön díjat alapértelmezetten a házirendben nem meghatározott különleges esetek kivételével csak az elszennyeződött vagy megsérült hátterek, és rendkívüli takarítás miatt kell fizetni (konfetti, csillámpor, tollboa, szőrt hullató eszközök használata, erős szennyeződések a padlón, falon, eszközökön stb.).

A műterem szomszédságában lakások helyezkednek el, kérjük a lakók nyugalma érdekében a hangoskodás, hangos zenehallgatás mellőzését.

A törvények és az általános baleset-, munka- és tűzvédelmi szabályok betartása a műteremben is kötelező. Drogok, (engedély nélkül tartott engedélyköteles) fegyverek, robbanószerek nem hozhatóak az ingatlan területére. Az ingatlan területén törvénybe ütköző tevékenység nem végezhető. A műteremben szexuális szolgáltatás nem értékesíthető.

A bérlő vállalja, hogy mindent ugyanabban az állapotban ad át a bérlés végén, mint ahogyan átvette (beleértve az általános rendet, az eszközök helyét és a kikapcsolt állapotát). Minden résztvevő köteles a műtermet, a kiszolgáló helyiségeket és eszközöket rendeltetésszerűen használni, a házirendet betartani. Ezek betartásáért és betartatásáért a műtermet bérlő személy felelős.

A házirendet a T71 fotográfiai műterem vezetője, mint üzemeltető hagyta jóvá, és 2020. január 1-től érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk, a mindenkor aktuális házirend megtekinthető a t71.eu honlapon.