Házirend

A T71 fotográfiai műterem házirendje

A T71 fotográfiai műterem és berendezéseinek, valamint egyéb szolgáltatásainak használata az alábbi házirend elfogadásához kötött. A házirend megsértése vagy be nem tartása a szolgáltatás igénybevételéből való kizárással és további következményekkel járhat.

Nyitva tartás

A műterem időszakosan tart nyitva az előre lefoglalt időpontokban.

Minimális bérlési időtartam 2 óra.

Foglalás és lemondás

A foglalási igény bejelentésére a weboldalunkon keresztül (vagy esetleg írásban) van mód. Részletek és használati útmutatás a foglalási oldalon.

Csak a műteremvezető által jóváhagyott foglalás tekinthető érvényesnek, melyről e-mailben kap értesítést az igénylő. A visszaigazolt foglalás törvényes szerződéskötés, amely mindkét fél számára kötelezettségeket jelent. Lemondani csak az itt közölt feltételek betartásával lehetséges.

Az érvényes foglalás lemondásának feltételei:

  • 48 órával a lefoglalt időpont előtt ingyenes.
  • 48 órán belül a bérleti díj 50%-a kerül felszámolásra.
  • 24 órán belül a teljes bérleti díj felszámolásra kerül.

A bérlés díjai

A T71 fotográfiai műterem kialakításából adódóan egy fotós, maximum 3 modell és egy sminkes, esetleg fodrász részére ideális (maximum 6 fő). A honlapon feltüntetett alapdíjak ezen paramterek szerint kerültek meghatározásra. Ennél nagyobb összlétszámot igénylő fotózás esetén egyedi megállapodás kötése szükséges. Ilyen estetekben a magasabb bérlési díj kerül felszámításra, ezzel kapcsolatban a műteremvezetővel szükséges egyeztetni elérhetőségeink segítségével.

A megállapított bérleti díjat az ÁSZF-ben meghatározott fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni.

Érkezés és távozás

A kialakított bérlési időrend miatt, a lefoglalt időpont kezdete előtt, illetve befejezése után legfeljebb 15 perc eltérést tudunk biztosítani (például a technikai berendezések és kellékek elpakolására, az öltöző elhagyására). Az ezen felüli a műteremben eltöltött idő után egy egész órára meghatározott bérleti díjat számítunk fel. Ha a műtermet a következő bérlő nem tudja birtokba venni, az ebből adódó követelések megtérítését a késlekedő bérlőre hárítjuk.

Kizárás a műterem használatából

A műterem vezetője jogosult indoklással bármely résztvevőt kizárni az ingatlan és berendezései használatából. Ilyen esetek lehetnek kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiak:

  • a házirend súlyos megsértése,
  • bűncselekmény, erőszakos viselkedés,
  • szándékos rongálás,
  • ittas vagy kábítószeres állapot,
  • veszély okozása.

Ha a kizárás a bérlési idő vége előtt történik meg a bérlés díja és az esetleges pótdíjak akkor is felszámolásra kerülnek, mivel kizárásra kizárólag a bérlő vagy vendégei által okozott körülmények adhatnak okot.

Ha a bérlés a műterem munkatársának hibájából nem valósul meg, a bérlőt kompenzáció illeti meg.

Baleset-, munka- és tűzvédelem

A műteremben végzett munka balesetveszélyes! A padlón futó elektromos vezetékek botlásveszélyesek, a mozgatható lámpaállványok eldőlhetnek, működés közben felforrósodhatnak, és az elektronikus eszközök áramütést is okozhatnak. A technikai eszközöket csak stúdiótechnikában jártas személyek kezelhetik a stúdióvezető engedélyével.

A bérlő által hozott bármilyen balesetveszélyes kellék vagy eszköz használatát kizárólag a műteremvezető engedélyezheti. Műszakihibás vagy zárlatos berendezések használata tilos!

A munka megkezdése előtt a bérlő személy saját érdekében ellenőrzi a technikai berendezések és kellékek állapotát és működőképességét. Az esetlegesen felmerülő hibákat azonnal jelzi a műterem képviseletében jelen lévő személynek, nem kezd a javításukba. Ha egy a bérlő vagy hozzá tartozó résztvevő által kivitelezett javítás során károk keletkeznek, a szerződő fél anyagi felelősséggel tartozik. A bérlés kezdetén be nem jelentett hibákat a bérlő által okozottnak tekintjük.

A felforrósodott fotótechnikai eszközök és a fűtés berendezései, valamint a tárolt tüzelőanyagok növelik a tűzveszélyt, ezért fokozott figyelem szükséges. Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok, nagy teljesítményű vagy hibás elektromos eszközök nem hozhatók az ingatlan területére. Az elosztók, hosszabbítók és más elektromos eszközök kizárólag az előírt teljesítményhatárokon belül terhelhetőek. Nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata tilos.

A bérlés során a műtermet bérlő személy felelős minden résztvevő megfelelő baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásban való részesítéséért, a szabályok betartatásáért.

Károkozás esetén a műtermet bérlő személy kártérítést köteles fizetni. A bérlés során bekövetkező balesetekért egy személyben a műtermet bérlő személy felelős, a felelősség nem hárítható az ingatlan üzemeltetőjére, tulajdonosára, vagy a műteremhez köthető személyekre.

Talált tárgyak

A műteremben hagyott értéktárgyakért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk, de igyekszünk a tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal kezelni az általunk talált tárgyakat, hogy azok lehetőség szerint visszakerüljenek a tulajdonosokhoz. A műterem átvétele után talált tárgyakat a műteremvezetőnek, vagy a nevében a műtermet képviselő személynek kérjük átadni.

Közzétételi hozzájárulás az ingatlannal kapcsolatban

Kérésre a műtermet bérlő személy számára az ingatlanban készült fotókhoz közzétételi hozzájárulást állítunk ki. Erre például stock fotózásnál lehet szükség. Amely képeken az enteriőr alapján felismerhető az ingatlan, e hozzájárulás nélkül nem publikálhatók. A közösségi médiában megjelenő képekre is igaz az előző állítás. További résztvevők is kérhetnek közzétételi hozzájárulást, amely a közzététel jellegétől függően térítési kötelezettségekkel járhat.

A műtermet lejárató, vagy előnytelen színben feltüntető felvételek közlése tilos. Ha ez mégis megtörténne, a műtermet bérlő személy arányos kötbér fizetésére kötelezhető.

Tájékoztatási kötelezettség

Balesetről vagy egyéb rendkívüli eseményről, valamint bármely eszköz hibájáról a műteremvezetőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

Panaszt, észrevételt a műterem munkatársai közül bárkivel lehetséges közölni, igyekszünk gyorsan és kielégítően rendezni minden esetet. Javaslatokat szívesen fogadunk a szolgáltatások színvonalának emelése céljából.

Általános szabályok

A T71 fotográfiai műtermet minden résztvevő saját felelősségére használhatja.

A műterem területén 18 év alattiak csak szülői felügyelettel, vagy szülői hozzájáruló nyilatkozattal tartózkodhatnak. Állatok és élelmiszer csak előzetes írásbeli engedély esetén, extra takarítási költség felszámolásával hozhatók a műterembe.

Ügyelni kell a berendezési tárgyak épségére és a tisztaságra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy a szennyezett cipőket a műterembe lépés előtt vegyék le az előtérben. Tiszta váltócipő, vagy papucs használata kötelező. Tiszta papucs a műterem előterében rendelkezésre áll, váltócipő hozható.

A műterem és kiszolgáló helyiségei nem dohányzók, dohányozni csak a bejáraton kívül az arra kijelölt helyen szabad az általános tisztaságra ügyelve. 18 éven aluliak még a kijelölt helyen sem dohányozhatnak.

A műteremben és kiszolgáló helyiségeiben található tárgyak nem vihetők ki az ingatlan területéről csak a műteremvezető előzetes engedélyével.

Külön díjat alapértelmezetten a házirendben nem meghatározott különleges esetek kivételével csak az elszennyeződött vagy megsérült hátterek, és rendkívüli takarítás miatt kell fizetni (konfetti, csillámpor, tollboa, szőrt hullató eszközök használata, erős szennyeződések a padlón, falon, eszközökön stb.).

A műterem szomszédságában lakások helyezkednek el, kérjük a lakók nyugalma érdekében a hangoskodás, hangos zenehallgatás mellőzését.

A törvények és az általános baleset-, munka- és tűzvédelmi szabályok betartása a műteremben is kötelező. Drogok, (engedély nélkül tartott engedélyköteles) fegyverek, robbanószerek nem hozhatóak az ingatlan területére. Az ingatlan területén törvénybe ütköző tevékenység nem végezhető. A műteremben szexuális szolgáltatás nem értékesíthető.

A bérlő vállalja, hogy mindent ugyanabban az állapotban ad át a bérlés végén, mint ahogyan átvette (beleértve az általános rendet, az eszközök helyét és a kikapcsolt állapotát). Minden résztvevő köteles a műtermet, a kiszolgáló helyiségeket és eszközöket rendeltetésszerűen használni, a házirendet betartani. Ezek betartásáért és betartatásáért a műtermet bérlő személy felelős.

A házirendet a T71 fotográfiai műterem vezetője, mint üzemeltető hagyta jóvá, és 2020. január 1-től érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk, a mindenkor aktuális házirend megtekinthető a t71.eu honlapon.